Συσκευασία εντύπων barcode – Μαζικές αποστολές εντύπων

Συσκευασία εντύπων barcode – Μαζικές αποστολές εντύπων

Συσκευασία εντύπων barcode – Μαζικές αποστολές εντύπων. Ταχυδρομήσεις εντύπων, περιοδικών, εφημερίδων, διαφημιστικών δειγμάτων, φυλλαδίων, επιστολών. Μαζική διανομή, διαχείριση υλικού. Εκτύπωση barcodes όπως απαιτούν τα ΕΛΤΑ για τις κατηγορίες. Εφημερίδες-Περιοδικά εκδοτών – ομαδική τυποποιημένη αποστολή. Mailing list υπηρεσίες για αποστολή διαφημιστικών – δημιουργία ή επέκταση πελατολογίου, εμφακέλωση ή σακουλοποίηση εντύπων.