ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ TRIVISION

Ξέροντας ότι η επιγραφή είναι και η ταυτότητα του
καταστήματός σας ή της εταιρίας ή του γραφείου
σας, το δημιουργικό μας τμήμα έρχετε σε επαφή μαζί
σας και σας προτείνει ανάλογα με το αντικείμενό της
δουλειά σας, τι είναι αυτό που θα σας
αντιπροσωπεύει

Οι επιγραφές trivision  είναι πινακίδες που αποτελούνται από τριγωνικά πρίσματα, τα οποία  τοποθετούνται μέσα σε ένα πλαίσιο. Τα πρίσματα  αυτά περιστρέφονται κατά 120 ⁰, με το καθένα τους να δείχνει ένα νέο μήνυμα διαφήμισης ή / και πληροφοριών . Όπως γίνεται κατανοητό, τρεις μεμονωμένες εικόνες ή μηνύματα , μπορούν να εμφανιστούν σε επιγραφές trivision.

Οι επιγραφές  Trivision

χρησιμοποιούνται  συχνότερα  για την προβολή του εμπορικού σήματος ή προϊόντων τόσο σε εσωτερικούς και όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Οι επιγραφές  Trivision /διαφημιστικές πινακίδες, βρίσκονται συνήθως κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων και στα κέντρα των πόλεων . Τα εναλλασσόμενα μηνύματα στα περιστρεφόμενα πρίσματα στις επιγραφές  Trivision, αιχμαλωτίζουν το βλέμμα και τραβούν την προσοχή του θεατή. Σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών μεμονωμένων μελετών, που έχουν γίνει σε διάφορες  χώρες, φαίνεται  ότι η κίνηση στις επιγραφές  Trivision δεν κερδίζει μόνο  την προσοχή του κοινού, παράλληλα ανεβάζει και την δημοφιλία της μπράντας ή της εταιρίας που διαφημίζεται!

Οι επιγραφές  Trivision μπορούν

να κατασκευαστούν σε όλες τις διαστάσεις και σχήματα (καμπύλη,  κυρτή, σε οριζόντια μορφή , σε  μορφή πορτραίτου) και να τοποθετηθούν σε πολλά σημεία  σε τοίχους, πάνω από τις γέφυρες.

    Αποστολή Αρχείου