Καρφίτσα Τετράδιο, Μπλοκ, Περιοδικά, Μπροσούρες κ.λ.π.

Σύγχρονη μορφή βιβλιοδεσίας όπου τα διπλωμένα φύλλα καλύπτονται με το εξώφυλλο, και συρράπτονται πάνω στη δίπλωση. Ακολουθεί τη διαδικασία δίπλωμα-σύνθεση αλλά αντί να συνθέτονται τα φύλλα το ένα μετά το άλλο γίνεται ένθεση του ενός μέσα στο άλλο.

Αυτή η μορφή βιβλιοδεσίας, παρ’ ότι είναι αρκετά γερή, δεν επιτρέπει μεγάλο αριθμό σελίδων ή μεγάλα πάχη χαρτιού. Το ανώτερο που μπορεί να βιβλιοδετηθεί είναι χαρτί 85 γραμμαρίων και μέχρι 128 σελίδες. Στη συνέχεια τα έντυπα ξακρίζονται στις τρεις (3) πλευρές του εντύπου.

Αρκετά γνωστός και διαδεδομένος τρόπος βιβλιοδεσίας.

Με αυτόν τον τρόπο δένονται πολλά Τετράδια, Μπλοκ, Μπροσούρες, Σημειώσεις κ.λ.π.
Στην μέθοδο αυτή, τα τυπογραφικά φύλλα διπλώνονται σε 16σέλιδα (ή 4σέλιδα ή 8σέλιδα κ.λ.π.), συνθέτονται το ένα μέσα στο άλλο και ράβονται (συνήθως με δύο) με καρφίτσα σε ειδική καρφιτσωτική μηχανή. Μπορεί να περιλαμβάνει και εξώφυλλο, αλλά όχι απαραίτητα.
Υπάρχουν δύο είδη καρφιτσώματος. Στην πρώτη περίπτωση τα τυπογραφικά τοποθετούνται το ένα μέσα στο άλλο και δημιουργείται ένα Tετράδιο.

Με αυτόν τον τρόπο ράβονται

Κατάλογοι, Περιοδικά, Μπροσούρες κ.λ.π. Στην δεύτερη περίπτωση, τα φύλλα, μπαίνουν το ένα επάνω στο άλλο και δημιουργείται ένα Μπλοκ. Με αυτό τον τρόπο ράβονται π.χ. Σημειώσεις, τα Μπλοκ Αποδείξεων, τα Εισιτήρια, οι Λαχνοί κ.λ.π.

    Αποστολή Αρχείου