Μπλοκ αυτογραφικά

Μπλοκ αυτογραφικά Αποδείξεων – Τιμολογίων από 20€

ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚ ΑΜΕΣΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ!

Τυπώστε όσα μπλοκ θέλετε!

Στο τυπογραφείο μας, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να τυπώσουμε σε πολύ προσιτές τιμές και σε χαρτιά απλά, αλλά και σε αυτογραφικά, Μπλοκ διπλότυπα, τριπλότυπα, τετραπλότυπα, με αρίθμηση, τιμολόγια, αποδείξεις, φορτωτικές, αλλά και όλα τα έντυπα λογιστηρίου που χρησιμοποιείτε:
 • Α5 
 • 2πλοτυπα 
 • ΤΕΜ, 1 χρ, 2 χρ, 4 χρ
 • 4         20€   30€   40€
 • 10       35€   45€   70€ 
 • 20       50€   65€   90€ 
 • 30       60€   75€ 110€ 
 • 40       70€   85€ 130€ 
 • 50       85€   95€ 150€ 
 • 100   140€ 155€ 170€ 
 • Α5 
 • 3πλοτυπα 
 • ΤΕΜ, 1 χρ, 2 χρ, 4 χρ
 • 4         25€   35€   45€
 • 10       45€   60€   75€ 
 • 20       65€   75€   95 
 • 30       75€   85€  115€ 
 • 40       95€  110€ 130€ 
 • 50      115€ 125€ 150€ 
 • 100    160€ 185€ 250€ 
 • Α4
 • 2πλοτυπα 
 • ΤΕΜ, 1 χρ, 2 χρ, 4 χρ
 • 2         25€   35€   45€
 • 10       45€   55€   80€ 
 • 20       60€   75€  100 
 • 30       85€  105€ 135€ 
 • 40      100€ 130€ 165€ 
 • 50      115€ 150€ 195€ 
 • 100    210€ 225€ 300 
 • Α4
 • 3πλοτυπα 
 • ΤΕΜ, 1 χρ, 2 χρ, 4 χρ
 • 2         30€   40€   50€
 • 10       55€   75€  100 
 • 20       75€   95€  130 
 • 30      100€ 125€ 170€ 
 • 40      130€ 155€ 200 
 • 50      155€ 185€ 235 
 • 100    280€ 300€ 390 

ΣΥΝΤΑΓΟΛΌΓΙΑ, ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΏΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΚΆΡΤΕΣ

alkodi.gr

ΕΚΤΎΠΩΣΗ ΦΑΚΈΛΩΝ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΆ ΦΥΛΛΆΔΙΑ

Τηλεφωνα παραγγελιων: 2110121994 - 2108218606 alkodigroup@gmail.com

Για όλα τα λογιστήρια / όλους τους επαγγελματίες

 • Τιμολόγια 
 • Μπλοκ τιμολογίων
 • Voucher για όλες τις επιχειρήσεις
 • Μπλοκ Αποδείξεων Εισπράξεως διπλότυπα, τριπλότυπα
 • Μπλοκ Απόδειξης Λιανικών Συναλλαγών (για παροχή υπηρεσιών) 
 • Μπλοκ Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών τριπλότυπα, διπλότυπα
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για ενοικιαζόμενα & Ξενοδοχεία
 • Μπλοκ Παροχής Υπηρεσιών
 • Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής
 • Προτυπωμένα έντυπα, προτυπωμένα παραστατικά Α4 για τον εκτυπωτή σας
 • Προτυπωμένα τιμολόγια Α4 για εκτυπωτή
 • Μπλοκ παραγγελιών
 • Απόδειξη Δαπανών
 • Ειδικό Στοιχείο παράδοσης Αγροτικών Προϊόντων
 • Ειδικό στοιχείο είσπραξης
 • Τα εσωτερικά έντυπα του λογιστηρίου σας

Για γραφεία Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων

 • Μπλοκ Μισθωτήρια Συμβόλαια Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων “Rent a Car”
 • Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ε.Ι.Χ. Οχήματος Με Οδηγό
 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Για Τουριστικά γραφεία

 • Μπλοκ για Τουριστικά Γραφεία
 • Μπλοκ Voucher
 • Απόδειξη Πώλησης Εισιτηρίων

Για Μεταφορικές εταιρίες

 • Ημερήσιο Βιβλίο Δρομολογίων
 • Μπλοκ Φορτωτικής Παροχής Υπηρεσιών
 • Φορτωτικές
 • Υπεύθυνη Δήλωση Μεταφοράς και Εντολή φόρτωσης

Ειδικά Τεχνικά Έντυπα

 • Μπλοκ Πετρελαίου θέρμανσης 
 • Μπλοκ Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης
 • Τριπλότυπο Έντυπο Παρακολούθησης Μη Επικινδύνων Αποβλήτων
 • Έντυπο Διαχείρισης – Παρακολούθησης Αποβλήτων
 • Βιβλιάριο Παρακολούθησης Ανελκυστήρων
 • Μπλοκ Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών – Βιβλίο Στάθμευσης για Parking
 • Απόδειξη παροχής Υπηρεσιών για parking

Για Μεσιτικά γραφεία Real Estate

 • Μπλοκ Εντολή Ανάθεσης Ακινήτων για Μεσιτικά γραφεία
 • Μπλοκ Εντολή Υπόδειξης Ακινήτων για Μεσιτικά γραφεία 

  Αποστολή Αρχείου

  Μπλοκ αποδείξεων-τιμολογίων (Μπλοκ αυτογραφικά), ο μονόδρομος της έντυπης επικοινωνίας με τον πελάτη κάθε σοβαρής επιχείρησης.

  • Μπλοκ αυτογραφικά αποδείξεων-τιμολόγιο όπως και κάθε ευκαιρία προβολής των στοιχείων σας και της εταιρίας σας στον πελάτη
  • Δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά ένα χαρακτηριστικό δείγμα της οργάνωσής σας και των υπηρεσιών σας, καθώς πέραν της χρηστικότητας, προσφέρει αίσθημα εμπιστοσύνης στον πελάτη σας κανοντας σαφές ότι η επικοινωνία μαζί του είναι προτεραιότητά σας.
  • Εκτυπώνοντας μικρές ή μεγάλες ποσότητες μπλοκ στην Alkodi θα φροντίσουμε για την προβολή των στοιχείων επικοινωνίας καθώς και το ενδεχόμενο σήμα-λογότυπο της εταιρείας ή του προϊόντος σας με κόστος που συχνά πλησιάζει την αγορά των απλών μπλοκ.
  • Τα πλέον απαραίτητα έντυπα που χρησιμοποιεί κάθε εταιρία για τις καθημερινές εμπορικές συναλλαγές της.
  • Με προεκτυπωμένα μπλοκ λογιστηρίου η επιχείρησή σας δείχνει κύρος και σοβαρότητα ενώ παράλληλα παρέχουν ευκολία χρήσης καθώς αποτυπώνεται σταθερά η επωνυμία σας και η αρίθμηση/σειρά.
  • Με δυνατότητα εκτύπωσης έτοιμων φορμών κάθε είδους λογιστικού εντύπου
  • (αποδείξεις, δελτία αποστολής, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, δελτία παραγγελίας, έντυπα μεταφορών κ.ά)
  • αλλά και σχεδιάζοντας τη φόρμα τιμολογίου βάση των αναγκών σας, δημιουργούμε λογιστικά έντυπα πραγματικά γρήγορα, εύκολα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
  • Εκτυπώνουμε μπλοκ λογιστηρίου. Αναλυτικά:
    • Δελτία αποστολής, τιμολόγια πώλησης, αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής, (Μπλοκ αυτογραφικά).
    • Μηχανογραφικά (προτυπωμένα) μονόφυλλα Α4, Β5, Α5.
    • Έντυπα έκδοσης κοινοχρήστων.
    • Μπλοκ παραγγελιών και σημειώσεων. Μπλοκ αυτογραφικά